Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

Bemutatkozás

A magyar baromfi szektor egyik legfontosabb szervezete az 1991-ben megalakult Baromfi Termék Tanács, amely a baromfitermékeket (tenyész- és szaporítóanyagot, vágóbaromfit, baromfihúst, tojást és az ebből készült továbbfeldolgozott áruféleségeket) termelő, feldolgozó és forgalmazó cégeket tömöríti.

A terméktanács érdekegyeztető szervezet, tevékenysége kiterjed Magyarország egész területére.

 1. A terméktanács szervezete, működése:
  • A terméktanács teljes hatáskörű szervezete a küldöttgyűlés. A küldöttek megválasztása a szakmai szervezeti keretek között történik.
  • A terméktanács küldöttgyűlése által - tagjai sorából - megválasztott vezető szerve az elnökség, melynek tagjai arányosan képviselik egyrészt a tenyésztés, szaporítás, vágóbaromfi termelés, másrészt a feldolgozás, továbbfeldolgozás és kereskedelem egységeit.
  • A döntés előkészítést, annak szervezését, illetve a testületi döntések végrehajtását a titkárság végzi.
 2. A terméktanács célja, hogy
  • elősegítse a termékpálya valamennyi résztvevője termelési és piaci magatartásának önszabályozását és összehangolását
  • ennek érdekében megszerezzék a szükséges felhatalmazásokat,
  • és a baromfi ágazat hatékony termelése érdekében együttes intézkedéseket tegyenek.
 3. A terméktanács feladatai:
  • Folyamatos adatgyűjtést végez a termelés és a piaci folyamatok területén, ezek feldolgozása után javaslatokat készít, döntéseket hoz.
  • Kapcsolatot tart a testület tagjaival (belső érdekképviselet), az élelmiszergazdaság más terméktanácsaival (ágazati érdekképviselet), valamint a fogyasztókat képviselő szervezetekkel, minisztériumokkal és a nemzetközi szakmai szervezetekkel (külső érdekképviselet). Ellátja az ágazat szakmai képviseletét és érdekegyeztetési feladatokat végez.

Tagok

A terméktanács tagjai közé tartoznak a baromfi tenyésztést, szaporítást, keltetést, termelést és feldolgozást végző szervezetek, valamint a vágott és továbbfeldolgozott baromfi termékek kis- és nagykereskedelmi, továbbá export és import forgalmazását végző kereskedő cégek, vállalatok, szövetkezetek és ezek szakmai szövetségei.

A terméktanács nyitott szervezetként működik, a tagsági viszony nyilvántartásba vétellel jön létre. A tagsági viszony megszűnik, ha a gazdálkodó szervezet felhagy tevékenységével, kilép a testületből vagy hatósági engedélyét megvonják, illetve kizárják. A nyilvántartást a titkárság vezeti.

A Baromfi Termék Tanács elnökségének tagjai (2021-2024)

 

Név

Cég

Szövetség

1.

Bárány László id., szövetségi elnök

Baromfi-Coop Kft.

Magyar Broilerszövetség

2.

Bárány László ifj.

Master Good Kft.

Magyar Broilerszövetség

3.

Budai Zoltán

Bábolna Brojler Kft.

Magyar Broilerszövetség

4.

Háda Zoltán

Rétköz-Gabona Kft.

Magyar Broilerszövetség

5.

Horváth Tamás

Sága Foods Zrt.

Magyar Broilerszövetség

6.

Jordán Attila

Palotabozsoki Zrt.

Magyar Broilerszövetség

7.

Kiszel Gábor

Bro-Ker-Bét Kft.

Magyar Broilerszövetség

8.

Pálfy Tamás dr.

Szimultán Kft.

Magyar Broilerszövetség

9.

Szabó Ákos

Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.

Magyar Broilerszövetség

10.

Szabó Péter

Taravis Kft.

Magyar Broilerszövetség

11.

Volosinovszki János

Hungerit Zrt.

Magyar Broilerszövetség

12.

Bárány Péter

szövetségi elnök

Baromfi-Coop Kft.

Magyar Szabadtartásos Baromfitartók Szövetsége

13.

Ruck János

Gallicoop Zrt.

Magyar Pulyka Szövetség

14.

Kádár Péter

Aviland 2001 Kft.

Magyar Pulyka Szövetség

15.

Horváth Lajos,

szövetségi elnök

Y Pulyka Kft.

Magyar Pulyka Szövetség

16.

Király László

Zala-Cereália Zrt.

Magyar Pulyka Szövetség

17.

Kiss István,

szövetségi elnök

Hunent Zrt.

Kagyar Kacsaszövetség

18.

Korda János

Hungerit Zrt.

Magyar Kacsaszövetség

19.

Balogh Zoltán

Füzes Kacsa Kft.

Magyar Kacsaszövetség

20.

Dobosné Németh Ottilia

Integrál Zrt.

Magyar Kacsaszövetség

21.

Szabó Miklós,

szövetségi elnök

Tranzit-Ker Zrt.

Magyar Lúdszövetség

22.

Kutni József

Green Divizió Kft.

Magyar Lúdszövetség

23.

Sütő Zoltán dr.

szövetségi elnök

MATE Kaposvári Campus

Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége

24.

Németh Szabolcs

Bábolna Tetra Kft.

Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége

25.

Pákozd Gergely

Pák-To Kft.

Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége

26.

Stirling András

Fogyasztóvédelmi Egyesület

 

27.

Dr. Csorbai Attila

BTT

 

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat